Δευτέρα 04. 8. 2019
Η Αθήνα του αύριο, σήμερα Vol 2: Γνωρίστε τις 8 νέες IoT λύσεις

Μπορεί η συλλογή και διαχείριση απορριμμάτων να αυτοματοποιηθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική; Να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για μαθητές και δασκάλους και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τάξεων; Οι μαθητές να εκπαιδευτούν στη βέλτιστη χρήση πόρων & ενέργειας μέσα από ένα παιχνίδι προσομοίωσης μιας αποικίας στο διάστημα; Να εμπλουτιστεί η εμπειρία των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης με ένα «γάντι» – μία φορητή tech συσκευή αλληλεπίδρασης; Η Αθήνα να μετατραπεί σε open-air μουσείο, να αναδεικνύει τις κρυμμένες ιστορίες & μύθους της μέσα από ΑR apps/platforms; Η νέα τεχνολογία να συμβάλει στην προσπάθεια του δήμου Αθηναίων για την πρόληψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως οι πλημμύρες, μέσω ενός «έξυπνου» συστήματος για φρεάτια;

Αυτά και άλλα ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν οι 8 IoT λύσεις των νέων ομάδων του Athens Digital Lab, στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου. Ανακαλύψτε την Αθήνα του αύριο, σήμερα:

City Museum / Τουρισμός
Η ομάδα της City Museum αναπτύσσει μια εφαρμογή, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων και των «πολιτιστικών θησαυρών» της Αθήνας. Xρησιμοποιώντας την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) και επιχειρώντας μια διαφορετική προσέγγιση, η City Museum παρέχει την κατάλληλη γνώση για ένα μνημείο, παράλληλα με ένα νοητό ταξίδι μέσα στο χρόνο και τις διαφορετικές ιστορικές περιόδους που έχει περάσει!

Παράλληλα, ο χρήστης ενθαρρύνεται να φανταστεί και να μοιραστεί τη δική του οπτική γωνία με άλλους χρήστες. Κατά τον τρόπο αυτό, δημιουργείται ένα βίωμα, ένα συναισθηματικό «δέσιμο» με το μνημείο, εξοικειώνοντας τον πολίτη και τον επισκέπτη με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Αθήνας.

Διαστημαθητές / Σχολικές Υποδομές

Οι «Διαστημαθητές» είναι ένα υβριδικό φυσικό-ψηφιακό παιχνίδι στρατηγικής πραγματικού χρόνου, με στοιχεία παιχνιδιών ρόλων ζωντανής δράσης. Μέσα από το παιχνίδι, ενισχύεται η περιβαλλοντική παιδεία και η αειφορική συμπεριφορά των μαθητών, μέσα από ένα παιγνιώδες σενάριο μιας διαστημικής αποικίας! Οι μαθητές συμμετέχουν στο παιχνίδι βιωματικά μέσω των συμπεριφορών και των δράσεών τους εντός του σχολείου, το οποίο θα επαυξηθεί με τεχνολογίες IoT και εξοπλισμό που θα τους τροφοδοτεί με τις πληροφορίες που χρειάζονται για την παρακολούθηση της πορείας τους, σαν να ζούσαν σε μια διαστημική αποικία.

Το κεντρικό τεχνολογικό υπόβαθρο του παιχνιδιού θα είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, με τη βοήθεια της οποίας θα γίνεται η ουσιαστική χρήση της κατανεμημένης πληροφορίας των τεχνολογιών IoT. Σύμφωνα με τα σενάρια που σχεδιάζονται, η πλατφόρμα θα αναθέτει συγκεκριμένες μικρο-αποστολές του πραγματικού κόσμου στους μαθητές-παίκτες για τη βελτίωση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεικτών, ενώ η γενικότερη απόδοση του εκάστοτε σχολείου θα παρουσιάζεται εποπτικά και συγκριτικά με άλλα σχολεία.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα μάθουν να προστατεύουν το σχολείο τους ως «διαστημικό οικοσύστημα» ενσαρκώνοντας ρόλους κατοίκων-αστροναυτών. Οι «Διαστημαθητές» σκοπεύουν να καλλιεργήσουν τη φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση στα παιδιά και να τους διδάξουν ότι η ορθολογική διαχείριση ενέργειας και πόρων, η ανακύκλωση των αποβλήτων, η προστασία της βιοποικιλότητας και του κλίματος είναι ενέργειες απαραίτητες για την επιβίωση και το μέλλον ανθρώπου αλλά τη διαιώνιση του πολιτισμού. Επιπλέον, επειδή οι ρόλοι αυτοί θα ενέχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες για τη διαστημική αποικία, αναμένεται πως μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές θα συνειδητοποιούν καθημερινά τη σημασία της ατομικής και συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας για το καλό του συνόλου.

FREATiot / Διαχείριση Κρίσεων

Η ομάδα της FREATiot υλοποιεί μία λύση που θα αναλάβει τον ρόλο της επίβλεψης και ενημέρωσης της κατάστασης των φρεατίων της Αθήνας, ώστε να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Αθηναίων για αδυναμία ροής των υδάτων στους κεντρικούς αγωγούς συγκέντρωσης και αν θα πρέπει τελικά να υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση για τον καθαρισμό αυτών. Κύριος στόχος είναι η πρόβλεψη και πρόληψη προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες στην καθημερινή τους ζωή λόγω αυτών των φαινομένων.

Η λύση αποτελείται από δύο μέρη, από τον κόμβο που είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του φρεατίου, ο οποίος με την βοήθεια αισθητήρων, θα δίνει την δυνατότητα γνωστοποίησης της κατάστασης του, ενώ παράλληλα αξιοποιείται η τεχνολογία NB-IoT της COSMOTE για την αποστολή δεδομένων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη συγκέντρωση δεδομένων σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, από την οποία τα αρμόδια στελέχη και τα συνεργεία καθαρισμού του δήμου Αθηναίων, θα ενημερώνονται για την κατάσταση των φρεάτιων και θα γνωρίζουν εάν και ποιό αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ροής, ώστε να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

GarCTOS – Garbage Collection and Transportation Optimization System / Καθαριότητα

Δεδομένου του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Αθήνα με τον μεγάλο όγκο απορριμμάτων, η ομάδα της “GarCTOS” δημιουργεί ένα “έξυπνο” σύστημα συλλογής και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων. Με το σύστημα αυτό, αξιοποιούνται στοιχεία από τα σημεία συλλογής απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ΙοΤ, ενώ μέσω ευφυών αλγόριθμων μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύονται πάνω στα συλλεγόμενα δεδομένα, βελτιστοποιείται το σύστημα συλλογής και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων.

Ο αντίκτυπος του συστήματος του “GarCTOS”, επικεντρώνεται στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, της βέλτιστης χρήσης των διαθέσιμων πόρων και μέσων καθώς και ευελιξίας του δήμου Αθηναίων, ευελιξία για την δημοτική υπηρεσία καθαριότητας και ενίσχυση της βιωσιμότητας της πόλης χάρη στην ποιοτικότερη υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων.

ΙntelliWaste / Καθαριότητα

Η Αθήνα βρίσκεται χαμηλά σε κατάταξη στην ανακύκλωση των απορριμμάτων (Eurostat 2016), με το 17% μόνο να ανακυκλώνονται, η ομάδα της IntelliWaste επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης μηχανικής διαλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών με χρήση πληροφοριακών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ουσιαστικά τα απορρίμματα εισέρχονται στον κάδο και με τη χρήση οπτικής αναγνώρισης του υλικού (γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, χαρτί) κατευθύνονται σε προκαθορισμένους υποκάδους ανάλογα με την κατηγορία τους.

Με τη χρήση κάμερας, η εικόνα αξιολογείται αυτόματα (AI – Machine Learning) ως προς το υλικό του απορριφθέντος αντικειμένου. Έτσι το κάθε αντικείμενο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με τεχνικές εικονικής κατηγοριοποίησης (image classification), στην αντίστοιχη ομάδα υλικών, ενώ όσα απορρίμματα, απορρίπτονται σε ξεχωριστό υποκάδο.

MaGOS / Ανοιχτή Ενότητα

Μέχρι στιγμής οι συσκευές εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) μπορούσαν να ξεκλειδώσουν κυρίως τα στοιχεία της όρασης και της ακοής. H oμάδα ΜaGOS έρχεται να ξεκλειδώσει ακόμη μία αίσθηση, εκείνη της αφής. Έχουν δημιουργήσει ένα πρωτότυπο «γάντι», μία φορητή τεχνολογική συσκευή αλληλεπίδρασης, που παρακολουθεί την κίνηση του χεριού και των δακτύλων σε ένα σύγχρονο περιβάλλον επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (Augmented / Virtual Reality).

Η ΜaGOS θα συνεργαστεί με ένα μουσείο της Αθήνας, όπου θα αναπτύξει μία εφαρμογή, με την οποία οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν μια μοναδική διάδραση με επιλεγμένα εκθέματα,  με τη διασύνδεση της εικονικής και της μεικτής πραγματικότητας. Θα μπορεί να αλληλεπιδρά με τα χέρια του στο εικονικό περιβάλλον, να πραγματοποιεί μια περιήγηση στον αρχαίο κόσμο ή να επεξεργάζεται ένα έκθεμα.

Narratologies / Τουρισμός

Το Narratologies είναι μία δημιουργική πλατφόρμα που απευθύνεται στους επισκέπτες και κατοίκους της Αθήνας και αξιοποιεί την τεχνολογία Internet of Things (IoT), τα smartphones και τις φυσικές εγκατάστασεις, για την ανάδειξη του πολιτιστικού περιεχομένου της Αθήνας, μέσα από διαφορετικές αφετηρίες και διαδραστικές δραστηριότητες.

Η ιδέα επικεντρώνεται στη δυναμική του δημόσιου χώρου και των ιστοριών ή των μύθων που κρύβονται πίσω από αυτόν. Τα σημεία ενδιαφέροντος μέσα στην πόλη αποκτούν μία ψηφιακή υπόσταση η οποία παραμένει σε συνεχή αλληλεπίδραση με την φυσική τους, ενώ καλούν τον περαστικό να διαδράσει μαζί τους και να τα ενεργοποιήσει μέσω QR codes και έξυπνων αισθητήρων, αποκαλύπτωντας του στη συνέχεια τα μυστικά που κρύβουν και τις ιστορίες που έχουν να αφηγηθούν.
Επιπλεόν, η ομάδα δημιουργεί μια πλατφόρμα που προτείνει διαδρομές και δίνει τη δυνατότητα, σε λιγότερο εξοικειωμένους με την τεχνολογία δημιουργούς, να πραγματοποιήσουν τις δικές τους «έξυπνες» πολιτιστικές παρεμβάσεις.

sCoolSense / Σχολικές Υποδομές

Η sCoolSense είναι μια πλατφόρμα διασυνδεδεμένων αντικειμένων, προγραμμάτων και υπηρεσιών λογισμικού που επιτρέπει την διαχείριση δεδομένων από τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο των σχολικών κτηρίων, με κύριο σκοπό την ενημέρωση και την παρακολούθηση παραμέτρων ποιότητας αέρα, περιβαλλοντικών συνθηκών, φωτεινότητας και κατανάλωσης ενέργειας. Δίνοντας έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση ενέργειας, οι άμεσα συμμέτοχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητές και καθηγητές) έχουν πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν εντός τάξης, ενώ οι γονείς έχουν ένα σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης.

Ως αποτέλεσμα του sCoolSense, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα μπορεί να προβαίνει σε ενεργειακές συγκρίσεις μεταξύ χώρων σε ίδια κτίρια και ακόμα περισσότερο να κάνει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ σχολικών συγκροτημάτων, ώστε να δίνει προτεραιότητα σε τεχνικές εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής (εξοικονομώντας πόρους, κόστος και έχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα).

 

Stay tuned για νεότερα!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
OPOI KAI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Athens Digital Lab»

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

1.1. Το σωματείο με την επωνυμία «Σύμπραξη για την Αθήνα» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αναξαγόρα αριθμός 3-5, εφεξής «AP», αναπτύσσει, για δεύτερη χρονιά, στο πλαίσιο του μοντέλου «έξυπνη πόλη» με τη χρήση λύσεων Internet of Things και επίκεντρο τον δήμο Αθηναίων το πρόγραμμα «Athens Digital Lab II» του οποίου το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ο ιδρυτικός δωρητής, εφεξής «Athens Digital Lab II».

1.2. Το ΑΡ, σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOKIA ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγησιλάου αριθμός 6-8, εφεξής «ΝΟΚΙΑ», και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 99, εφεξής «COSMOTE», και από κοινού «Διοργανώτριες», προκηρύσσουν διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη ομάδων που θα ενταχθούν στο Athens Digital Lab II (εφεξής «Διαγωνισμός»).

1.3. Με το παρόν καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής «Όροι») καθώς και η διαδικασία ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο της διεξαγωγής αυτού. Οι Όροι βρίσκονται δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα www.athensdigitallab.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»).

1.4. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο τους Όρους και να ακυρώσουν το πρόγραμμα του Athens Digital Lab II ή τον Διαγωνισμό ή τα προσφερόμενα βραβεία κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Κάθε τροποποίηση των Όρων θα δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Athens Digital Lab II

2.1. Σκοπός του Athens Digital Lab II είναι η δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών (εφεξής «Εφαρμογές») παρέχοντας λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στον δήμο Αθηναίων (εφεξής «Δήμος»), και η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3.1. Προς επίτευξη του σκοπού του Athens Digital Lab II, οι Διοργανώτριες με τον Διαγωνισμό καλούν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε υποβολή, πρωτότυπων, νέων, πρακτικών, δημιουργικών, καινοτόμων και ολοκληρωμένων τεχνολογικών προτάσεων/λύσεων, σε έναν από τους ακόλουθους τομείς ενδιαφέροντος, ήτοι στους τομείς του τουρισμού, της ανθεκτικότητας (διαχείριση κρίσεων), των δεδομένων μετακίνησης (mobility data), της καθαριότητας, των σχολικών υποδομών ή ανοικτής θεματικής ενότητας (εφεξής «Προτάσεις»).

3.2. Οι Προτάσεις θα πρέπει να αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις/υπηρεσίες (όχι μέρος αυτών) οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι έτοιμες προς χρήση, αλλά μπορεί να είναι:
· μία εντελώς νέα ιδέα,
· μία ιδέα σε φάση ανάπτυξης,
· ένα ανεπτυγμένο έργο χωρίς οριστικοποιημένη λύση,
· μία μερικώς αναπτυγμένη τεχνική λύση με μια πρόταση για την τελική λύση.

3.3. Οι Προτάσεις που θα επιλεγούν, θα εξελιχθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες (εφεξής «Επιλεγέντες»), εντός του Athens Digital Lab ΙΙ, σε ολοκληρωμένα προϊόντα/Εφαρμογές, θα παραχωρηθούν δωρεάν προς χρήση στον δήμο Αθηναίων, ή σε εταιρείες και οργανισμούς του Δήμου,για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση του Σταδίου Γ του Διαγωνισμού. Μετά την πάροδο της περιόδου των δύο (2) ετών, οι Επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα χρέωσης της χρήσης της εφαρμογής τους από τον Δήμο, κατόπιν εμπορικής συμφωνίας απευθείας με τον δήμο Αθηναίων.

4. ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1. Στους Επιλεγέντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την πιλοτική δοκιμή της Εφαρμογής τους θα δοθεί η δυνατότητα να συνάψουν, κατόπιν σχετικής διαπραγμάτευσης και συμφωνίας, σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τις εταιρείες ΝΟΚΙΑ και COSMOTE με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε διεθνή και εθνικά κανάλια πωλήσεων. Η διαπραγμάτευση θα γίνει απευθείας μεταξύ των Επιλεγέντων και των εταιρειών NOKIA και COSMOTE.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδας ή Έλληνες πολίτες, ατομικά ή σε ομάδες, καθώς και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί από την 01/01/2016 μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού (εφεξής «Συμμετέχων» ή «Συμμετέχοντες»). Για τη συμμετοχή ανήλικων φυσικών προσώπων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα τους.

5.2. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποκλειστικά με εγγραφή μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας (εφεξής «Αίτηση») που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα. Για κάθε Αίτηση, ανάλογα με την μορφή του Συμμετέχοντα, απαραίτητη είναι η συμπλήρωση πληροφοριών σχετικά:

i. με τα πρόσωπα συμμετοχής (ενδεικτικά, όνομα, επώνυμο ή επωνυμία, στοιχεία νομίμου εκπροσώπου, e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση έδρας ή κατοικίας), και
ii. με την Πρόταση (ενδεικτικά, περιγραφή ιδέας και του προβλήματος που αντιμετωπίζει, τομέας ενδιαφέροντος, τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί, επιχειρηματικό σχέδιο).

5.3. Σε περίπτωση:
i. Ατομικής συμμετοχής – Η Αίτηση για ατομική συμμετοχή καταχωρείται από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα.
ii. Ομαδικής συμμετοχής – Η Αίτηση για ομαδική συμμετοχή καταχωρείται από τον επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος δηλώνει και εγγυάται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τα μέλη της ομάδας, τόσο για την υποβολή της Αίτησης και την συμπλήρωση των στοιχείων των προσωπικών δεδομένων των μελών, όσο και για την παροχή όλων των εγγυήσεων και δεσμεύσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους. Ο επικεφαλής αποτελεί το πρόσωπο επικοινωνίας της ομάδας.
iii. Συμμετοχής νομικού προσώπου – Η Αίτηση για συμμετοχή νομικού προσώπου καταχωρείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Σε αυτή θα συμπληρώνονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων των μετόχων ή εταίρων του νομικού προσώπου, μέχρι φυσικού προσώπου.

5.4. Κάθε Συμμετέχων
i. έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών,
ii. φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των συμπληρωθέντων από αυτόν στοιχείων. Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας, την ευθύνη φέρει ο επικεφαλής της ομάδας ενώ σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου την ευθύνη φέρει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,
iii. αποδέχεται και εγγυάται την τήρηση των Όρων,
iv. δεσμεύεται και εγγυάται για την αληθή και πλήρη υποβολή των στοιχείων που υποβάλλει κατά την Αίτηση του αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού,
v. θα ενημερώνει άμεσα και ανεξαρτήτως σταδίου του Διαγωνισμού στις Διοργανώτριες ή την Επιτροπή για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή των πληροφοριών της Αίτησης,
vi. οφείλει να εξασφαλίσει με ίδια μέσα πρόσβαση στο διαδίκτυο για την υποβολή και καταχώρηση της Πρότασής του. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή οποιωνδήποτε διευκολύνσεων.

5.5. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούνται από τους Συμμετέχοντες και τα άτομα που τυχόν τα απαρτίζουν, ανεξαρτήτως τρόπου συμμετοχής, δηλαδή είτε ως μέλη ομάδας, είτε ατομικά ή ως μέτοχοι ή εταίροι νομικού προσώπου. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, με οιονδήποτε τρόπο, προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

6. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1. Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι στο AP, το ΙΣΝ και το δήμο Αθηναίων καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

6.2. Επιπλέον, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε επιχειρήσεις ή/και σε τομείς άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικούς του ΟΤΕ, της COSMOTE, της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, της Νokia ως και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με οιονδήποτε τρόπο με τις Διοργανώτριες, το προσωπικό όλων αυτών, των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ/COSMOTE Corners καθώς επίσης και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω.

7. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1. Οι Διοργανώτριες δύνανται σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού να ζητήσουν οποιαδήποτε έγγραφα θεωρούν απαραίτητα (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των Συμμετεχόντων ή των πληροφοριών που έχουν παράσχει με την Αίτηση, σύμφωνα με τους Όρους, τα οποία οι Συμμετέχοντες ή/και Επιλεγέντες υποχρεούνται να προσκομίσουν αμελλητί.

7.2. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού σε περίπτωση:
i. διαπίστωσης υποβολής ψευδούς, ανακριβούς ή ελλιπούς Αίτησης ή δήλωσης, ή παροχής ψευδών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων και εγγράφων, είτε ατομικώς ή ως νομικό πρόσωπο ή ως ομάδα, ή
ii. μη αποδοχής ή μη τήρησης των Όρων, ή
iii. επιγενόμενης αδυναμίας τήρησης των Όρων, ή
iv. παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας και των χρηστών ηθών, ή της βλάβης, της φήμης ή των συμφερόντων των Διοργανωτριών.

7.3. Διευκρινίζεται ότι ως προς τη συμμετοχή ομάδας ή νομικού προσώπου το δικαίωμα συμμετοχής οποιουδήποτε μέλους ομάδας, μετόχου ή εταίρου είναι συνδεδεμένο με το δικαίωμα συμμετοχής της ομάδας ή του νομικού προσώπου. Επομένως, αν μέλος ομάδας ή μέτοχος ή εταίρος νομικού προσώπου διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή ακυρωθεί η συμμετοχή του για οιονδήποτε λόγο, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να αποκλείσουν τη συμμετοχή της ομάδας ή του νομικού προσώπου στο οποίο αυτός συμμετέχει.

8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

8.1. Για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, θα συσταθεί επιτροπή (εφεξής «Επιτροπή»), οι αρμοδιότητες της οποίας είναι:
· ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Διαγωνισμού,
· η αξιολόγηση των Προτάσεων,
· η επιλογή των Επιλεγέντων,
· η εξέταση αιτημάτων από τους Συμμετέχοντες ή/και τους Επιλεγέντες, και
· η αξιολόγηση της πορείας των Επιλεγέντων στο Στάδιο Γ.
8.2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

8.3. Η Επιτροπή διαμορφώνει την κρίση της, σε κάθε περίπτωση, κατά την απόλυτη, αναιτιολόγητη και ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

9.1. Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 14/11/2018 έως και 15/07/2019 το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα (4) επιμέρους στάδια:
i. Στάδιο υποβολής Προτάσεων: το χρονικό διάστημα από 14/11/2018 έως 17/12/2018, κατά το οποίο οι Συμμετέχοντες δηλώνουν τη συμμετοχή τους και υποβάλουν τις Προτάσεις τους.
ii. Στάδιο Αξιολόγησης Α (εφεξής «Στάδιο Α»): Το χρονικό διάστημα από 18/12/2018 έως 07/01/2019, κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των συμμετοχών και Προτάσεων από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει το σύνολο των συμμετοχών και Προτάσεων που θα κατατεθούν έως τις 17/12/2018 και θα επιλέξει μέχρι δέκα (10) Προτάσεις, με βάση τα ακόλουθα, ενδεικτικά, κριτήρια αξιολόγησης:
· Συμβατότητα με τους τομείς ενδιαφέροντος,
· Στάδιο ωριμότητας πρότασης και τεχνολογική αρτιότητα,
· Απαιτούμενος χρόνος για την ανάπτυξη στο πεδίο,
· Καινοτομία πρότασης,
· Πληρότητα του προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου και προοπτικές ανάπτυξης και βιωσιμότητας,
· Προφίλ Συμμετεχόντων και ηλικία (θα δοθεί προτεραιότητα σε Συμμετέχοντες έως 35 ετών και ανέργους),
· Αντίκτυπος στην καθημερινότητα των πολιτών, και
· Δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.
iii. Στάδιο Αξιολόγησης Β (εφεξής «Στάδιο Β»): το χρονικό διάστημα από 08/01/2018 έως 14/01/2019, κατά το οποίο θα διενεργηθεί από την Επιτροπή η τελική αξιολόγηση των Προτάσεων που έχουν επιλεγεί κατά το Στάδιο Αξιολόγησης Α.
Στο Στάδιο Β, οι Συμμετέχοντες που έχουν επιλεγεί θα κληθούν να ετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση της Πρότασής τους στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει εκ νέου τους Συμμετέχοντες και τις Προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστική επιλογή των Προτάσεων που θα ενταχθούν στο Athens Digital Lab ΙΙ (εφεξής «Επιλεγέντες»). Βασικά κριτήρια αξιολόγησης στο Στάδιο αυτό αποτελούν η αξία που προσδίδει η Πρόταση στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων, οι δυνατότητες υλοποίησης της Πρότασης, καθώς και οι δεξιότητες και η οργανωτική ικανότητα των Συμμετεχόντων.
Τα αποτελέσματα των Σταδίων Α και Β θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα χωρίς οι Συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα ένστασης.
iv. Κατά το Στάδιο Γ (εφεξής «Στάδιο Γ»), οι Επιλεγέντες, έχοντας ενταχθεί στο Athens Digital Lab ΙΙ θα δημιουργήσουν, εξελίξουν και εφαρμόσουν πιλοτικά ένα πρωτότυπο για την Πρόταση τους. Η ένταξη των Επιλεγέντων στο Athens Digital Lab ΙΙ θα πραγματοποιηθεί από την 15/01/2019 , ενώ το Στάδιο Γ θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Στους Επιλεγέντες κατά το Στάδιο Γ προσφέρεται:
· Φιλοξενία για τουλάχιστον έξι (6) μήνες στον πλήρως εξοπλισμένο χώρο εργασίας του Athens Digital Lab ΙΙ το οποίο στεγάζεται στο Σεράφειο Συγκρότημα του δήμου Αθηναίων,
· Πρόσβαση στο διαδίκτυο και στον server του Athens Digital Lab ΙΙ,
· Tεχνο-οικονομική υποστήριξη για την υλοποίηση των Προτάσεών τους (αισθητήρες, κτλ), το ύψος της οποίας θα κρίνεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή,
· Περιοδική συμβουλευτική υποστήριξη από στελέχη της ΝΟΚΙΑ, της COSMOTE, του Δήμου καθώς και άλλα εξειδικευμένα στελέχη αναλόγως της Πρότασης εκάστου Επιλεγέντα,
· Πρόσβαση στην εξειδικευμένη Internet of Things πλατφόρμα της ΝΟΚΙΑ, IMPACT,
· Υπηρεσίες δικτύου από την COSMOTE,
· Πρόσβαση σε ανοικτά δεδομένα για την ωρίμανση των Προτάσεων, και
· Διευκόλυνση στις τελικές δοκιμές πεδίου, με τη βοήθεια του Δήμου ή/και τρίτων συνεργατών του Προγράμματος.
Διευκρινίζεται ότι κατά το Στάδιο Γ, οι Επιλεγέντες, θα χρησιμοποιούν τον δικό τους υπολογιστή, ενώ επιτρέπεται η χρήση όλων των ανοικτών κωδικών και βιβλιοθηκών.

9.2. Η φιλοξενία και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προσφέρονται με την προϋπόθεση ότι καθένας εκ των Επιλεγέντων, ανεξαρτήτως του τρόπου συμμετοχής και της ιδιότητάς του, συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πολιτικές ασφάλειας των Διοργανωτριών και του Σεράφειου Συγκροτήματος και αποδέχεται ότι θα ευθύνεται πλήρως για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη, ατύχημα ή ζημία προκαλέσει με υπαιτιότητά του στον παρεχόμενο εξοπλισμό ή/και στις εν γένει υποδομές των Διοργανωτριών.

9.3. Έξοδα των Επιλεγέντων, όπως ενδεικτικά το κόστος προετοιμασίας, κόστος υλικών, πιλοτικού, μεταφοράς, διαμονής, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα εξαιτίας ή εξ αφορμής της συμμετοχής τους στο Athens Digital Lab ΙΙ, δύνανται να καλυφθούν κατόπιν αίτησης των Επιλεγέντων και σχετικής αξιολόγησης και έγκρισης της Επιτροπής.

9.4. Οι Επιλεγέντες, προ της ένταξής τους στο Athens Digital Lab ΙΙ, υποχρεούνται όπως υπογράψουν τη «Δήλωση Αποδοχής Επιλεγέντα για την Εισδοχή του στο Athens Digital Lab II», υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στους Όρους ως παράρτημα Α. Σε περίπτωση άρνησης τους, η Επιτροπή δικαιούται να ακυρώσει την ένταξή τους στο Athens Digital Lab ΙΙ, χωρίς να είναι δυνατή καμία αξίωση ή αποζημίωση του Επιλεγέντα.

9.5. Οι Επιλεγέντες δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν σε τρίτο πρόσωπο ή ομάδα το δικαίωμα ένταξής τους στο Athens Digital Lab ΙΙ, ούτε να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα αντί αυτής.

9.6. Με την ολοκλήρωση του Σταδίου Γ και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις οι Επιλεγέντες θα απομακρύνουν το σύνολο των προσωπικών τους αντικειμένων από το χώρο του Σεραφείου.

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

10.1. Έκαστος των Συμμετεχόντων με την υποβολή της Αίτησής του αποδέχεται τους Όρους, δηλώνει και εγγυάται ότι θα προστατεύσει καθ’ όλη τη διάρκεια αλλά και μετά την λήξη του Διαγωνισμού και για αόριστη χρονική διάρκεια, οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αφορά τις Διοργανώτριες ή/και το Δήμο και η οποία έχει τυχόν περιέλθει, άμεσα ή έμμεσα, σε αυτόν κατά την διάρκειά του Διαγωνισμού, όλες οι οποίες ορίζονται εμπιστευτικές. Επίσης εγγυάται ότι η Πρόταση καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που συμπληρώνει στην Αίτηση ή υποβάλει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν παραβιάζει τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και είναι απαλλαγμένο από πραγματικά και νομικά ελαττώματα. Ειδικότερα, έκαστος των Συμμετεχόντων εγγυάται ότι η υποβληθείσα Πρόταση, ως και κάθε άλλο υλικό ή περιεχόμενο που τυχόν υποβάλει στις Διοργανώτριες δεν θα παραπέμπει, περιλαμβάνει, διαφημίζει και δεν θα παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που είναι παράνομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη, δεν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν δημιουργεί ή ενισχύει φυλετικές διακρίσεις ή αισθήματα εθνικισμού, αντιπαλότητας ή εχθρότητας ανάμεσα σε πληθυσμιακές ομάδες, δεν παρακινεί στην διάπραξη αξιοποίνων πράξεων, δεν παρουσιάζει τη βία ως εξιδανικευμένη ή ασήμαντη κατάσταση, δεν αποτελει πορνογραφικό υλικό, δεν προσβάλλει τον σεξουαλικό προσανατολισμό συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, δεν θέτει σε κίνδυνο την ηθική διάπλαση των παιδιών και των νέων, δεν δημιουργεί ηθικά πρότυπα επιβλαβή για την κοινωνική ευημερία, δεν θίγει με οποιοδήποτε τρόπο την εικόνα, εμπορική φήμη και αξιοπιστία των Διοργανωτριών και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα αντίστοιχα, το δικαίωμα επί της προσωπικότητας, του ιδίου ονόματος ή της εικόνας του προσώπου, τα προσωπικά δεδομένα ή την ιδιωτικότητα τρίτων, το επιχειρηματικό απόρρητο τρίτων, τις διατάξεις περί ανταγωνισμού ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη με βάση την οποία οποιοσδήποτε τρίτος νομιμοποιείται να εγείρει αξιώσεις για τη σύννομη χρήση, εκμετάλλευση, προβολή ή εν γένει τη νομιμότητα της Πρότασης ή κάθε άλλου υλικού/στοιχείου που τυχόν υποβληθεί στις Διοργανώτριες κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού.

10.2. Οι Διοργανώτριες διατηρούν κατά πάντα χρόνο το δικαίωμα να αποκλείσουν από το Διαγωνισμό οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή Επιλεγέντα, σε περίπτωση που θιγόμενοι τρίτοι εγείρουν ή απειλούν να εγείρουν αξιώσεις κατά των Διοργανωτριών (ή των κατά περίπτωση συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών) ή του Συμμετέχοντα ή Επιλεγέντα, που απορρέουν από την παράβαση των ως άνω εγγυήσεων ή/και των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που εγερθούν από τρίτους αξιώσεις οποίες απορρέουν από την παραβίαση των ως άνω εγγυήσεων ή/και των παρόντων Όρων από Συμμετέχοντα, ο τελευταίος υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο τις Διοργανώτριες (ή τις κατά περίπτωση τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες) και αναλαμβάνει, ως δικονομικός εγγυητής, να παρέμβει με δικά του έξοδα στην ανοιγείσα δίκη υπέρ των Διοργανωτριών (ή των κατά περίπτωση τυχόν συνδεδεμένων με αυτές εταιρείες) για την επιτυχή απόκρουση των ισχυρισμών και αξιώσεων των τρίτων και την προστασία των Διοργανωτριών (ή των κατά περίπτωση συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών).

11. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

11.1. Οι Επιλεγέντες συναινούν στην λήψη και χρήση φωτογραφιών τους (ή και βίντεο) και στην αναφορά, αναπαραγωγή, αποθήκευση της εικόνας, της φωνής, του ονόματος τους καθώς και, σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, της επωνυμίας, σήματος και διακριτικού τίτλου, καθώς και λοιπών διακριτικών στοιχειών και γνωρισμάτων της επιχείρησής τους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ή πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου, σε κοινωνικά δίκτυα ή πλατφόρμες, ηλεκτρονικό ή έντυπο ή άλλο διαφημιστικό υλικό για τους σκοπούς διεξαγωγής, προώθησης, προβολής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού ή/και του Athens Digital Lab II ως και στην χρήση αυτών για τους ανωτέρω σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος.

11.2. Οι Επιλεγέντες συναινούν να συνεργαστούν με τις Διοργανώτριες ή/και οποιονδήποτε τρίτο για την παραγωγή οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού δημιουργηθεί και αφορά τον Διαγωνισμό ή/και το Athens Digital Lab ΙΙ, σύμφωνα με τους Όρους, άνευ ανταλλάγματος.

11.3. Με την επιφύλαξη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης της Εφαρμογής στο Δήμο, η NOKIA και η COSMOTE διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα πρότασης σύναψης σύμβασης με αντικείμενο τη συνεργασία με οποιουσδήποτε από τους Επιλεγέντες ολοκληρώσουν με επιτυχία την πιλοτική δοκιμή των Eφαρμογών τους για την αποκλειστική εμπορική διάθεση και εκμετάλλευση της Εφαρμογής τους, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά την λήξη του Σταδίου Γ του Διαγωνισμού, διάστημα κατά το οποίο οι Επιλεγέντες, εφόσον συνάψουν την ανωτέρω σύμβαση συνεργασίας, δεν θα έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν εμπορικά ή να εκμεταλλευτούν, μόνοι τους, με οιονδήποτε άλλο τρόπο την Εφαρμογή τους. Σε περίπτωση που η NOKIA ή/και η COSMOTE δεν επιθυμούν να προχωρήσουν στη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης, οι Επιλεγέντες ουδεμία αξίωση διατηρούν έναντι του AP, του ΙΣΝ, του δήμου Αθηναίων, της NOKIA ή/και της COSMOTE, ενώ σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί συμφωνία με τη NOKIA ή/ και την COSMOTE εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την λήξη του Σταδίου Γ του Διαγωνισμού οι Επιλεγέντες έχουν το δικαίωμα να αξιοποιήσουν την Εφαρμογή τους κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Η επίτευξη ή μη συμφωνίας με την NOKIA και την COSMOTΕ δεν επηρεάζει την υποχρέωση των Επιλεγέντων για δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Εφαρμογής τους στο Δήμο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.3, ανωτέρω

11.4. Οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των Επιλεγέντων παραμένει σε αυτούς. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι οι Διοργανώτριες δεν έχουν, ούτε θα έχουν στο μέλλον, οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη, άμεση ή έμμεση, σε σχέση με τυχόν παραβίαση ή προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αυτών σε σχέση με την Εφαρμογή, την Πρόταση ή/και το εν γένει περιεχόμενο των Αιτήσεων.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

12.1. Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου Γ, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών των Διοργανωτριών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Συμμετεχόντων ή/και Επιλεγέντων, εξαιρουμένων των υποχρεώσεων της NOKIA, COSMOTE και Δήμου που απορρέουν από τις συμβάσεις που τυχόν έχουν υπογραφεί με την ΝΟΚΙΑ ή/και την COSMOTE ή/και τις συμβάσεις δωρεάν παραχώρησης χρήσης των Εφαρμογών από τον Δήμο, και επιφυλασσομένων αυτών κάθε νομίμου δικαιώματός τους.

12.2. Οι Διοργανώτριες, δεν παρέχουν εγγύηση και δεν εκχωρούν δικαίωμα επί του διαφημιστικού υλικού που τυχόν παραχθεί σύμφωνα με τους Όρους.

12.3. Οι Συμμετέχοντες ή/και Επιλεγέντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, λογότυπα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών ή/και του Athens Digital Lab ΙΙ ή/και του Διαγωνισμού.

12.4. Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για
i. τη διασπορά φωτογραφιών, στοιχείων, κτλ, από χρήστες του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή οποιουδήποτε μέσου μαζικής ενημέρωσης,
ii. οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί σε οποιονδήποτε από την χρήση ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπή λειτουργίας του Ιστότοπου ή του Σεράφειου Συγκροτήματος ή του προγράμματος Athens Digital Lab II ή του Διαγωνισμού,
iii. πληροφορίες και τυχόν περιεχόμενο που ενσωματώνεται από τρίτους ή ενδεχομένως από links ή διαφημιστικά banners ή άλλους συνδέσμους τυχόν εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

12.5. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε Επιλεγέντα, για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την επιλογή και ένταξή τους στο Athens Digital Lab ΙΙ μέσω του Διαγωνισμού ή την παρουσία τους στο Σεράφειο Συγκρότημα.

12.6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα συνεπάγεται εκ μέρους του Συμμετέχοντος, υπό οποιαδήποτε μορφή, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα από τις Διοργανώτριες για τις ανάγκες του Διαγωνισμού. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι συνδεδεμένες με τις Διοργανώτριες εταιρείες ή συνεργαζόμενες με αυτήν, ως εκτελούντες την επεξεργασία, για την πραγματοποίηση των σκοπών του Διαγωνισμού. Πέραν αυτών και πέραν όσων ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, οι Διοργανώτριες δεν διαβιβάζουν και δεν αποκαλύπτουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτα πρόσωπα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΧΠ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 ν.2472/97, και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΑΡ, στη διεύθυνση Αναξαγορα 3-5, 10552 Αθήνα, με την επισήμανση «Για το Διαγωνισμό του Athens Digital Lab ΙΙ».

12.7. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων και των Παραρτημάτων. Σε περίπτωση που Συμμετέχων, δεν πληροί σωρευτικά τους Όρους τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του. Για οιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό και τους Όρους, ο Συμμετέχων μπορεί να απευθυνθεί στην Επιτροπή, η οποία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς με συμβιβαστική, φιλική διευθέτηση, στο πλαίσιο της καλής πίστης και συναλλακτικής δεοντολογίας.

12.8. Ο δήμος Αθηναίων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ή οργανισμών του Δήμου, θα χρησιμοποιεί τις Εφαρμογές που θα παραχωρηθούν δωρεάν προς χρήση σε αυτόν, κατά την απόλυτη κρίση του.

12.9. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
«ΔΗΛΩΣΗ AΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ATHENS DIGITAL LAB II»
Ο/Η υπογράφων/ουσα …………………………………………………………………………………………………………, (ενεργώντας ατομικά ή στο όνομα και για λογαριασμό της ομάδας …………………… ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας……………. ) που συμμετείχε στο Διαγωνισμό του “Athens Digital Lab ΙΙ” που διοργάνωσαν το σωματείο Σύμπραξη για την Αθήνα και οι εταιρείες NOKIA και COSMOTE και αναδείχθηκε ως Επιλέγων δηλώνω στο όνομά μου όσο και στο όνομα και για λογαριασμό της ομάδας …………ή ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………….. ότι:
i) τόσο εγώ όσο τα μέλη της ομάδας και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχουμε λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους έχουμε ήδη αποδεχθεί με τη συμμετοχή μας στον Διαγωνισμό και δεσμευόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα, με την παρούσα, ότι πληρούμε στο σύνολό τους, παρέχουμε τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και άδειες χρήσης, και ότι δεν προσκρούουμε σε κανέναν από τους λόγους εξαίρεσης από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ούτε σε καμία άλλη από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στους Όρους.
ii) τόσο εγώ όσο τα μέλη της ομάδας και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν έχουμε οποιαδήποτε αξίωση κατά των Διοργανωτριών εταιρειών, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την εφαρμογή των Όρων, τη διαδικασία διενέργειας της επιλογής ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Δαιγωνισμό, άλλως ρητώς δια του παρόντος παραιτούμεθα από κάθε τέτοια αξίωση.
iii) προβαίνω ανεπιφύλακτα, τόσο για εμένα όσο και για τα μέλη της ομάδας και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, στην υπογραφή της παρούσας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο Στάδιο Γ, όπως ορίζεται στον όρο … των Όρων του Προγράμματος και την ένταξή του στο ADL ΙΙ.
Αθήνα ………………/2019
Ο/Η Δηλών/ούσα
(υπογραφή)